ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการปฏิบัติธรรม เดินจงกรม ของสามเณรและพ่อขาว ปีการศึกษา 2566
( จำนวน 5 รูป / ดู 78 ครั้ง )
ทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 12 รูป / ดู 236 ครั้ง )
กิจกรรมภาษาไทย ประจำปี2565
( จำนวน 14 รูป / ดู 209 ครั้ง )
เลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 11 รูป / ดู 243 ครั้ง )
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ถวายการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 200 ครั้ง )
วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ครบรอบ ๒๗ ปี
( จำนวน 15 รูป / ดู 574 ครั้ง )
พระอาจารย์สมเกียรติ ถวายทุนการศึกษาสามเณรที่มีผลดีเยี่ยม
( จำนวน 14 รูป / ดู 1001 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "บ้านพลังบุญ"
( จำนวน 14 รูป / ดู 854 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "กลุ่มเสบียงบุญ" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวาย
( จำนวน 13 รูป / ดู 992 ครั้ง )
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 27 รูป / ดู 1466 ครั้ง )
คุณโยมจิ๊บ คีตภัทร อันติมานนท์ ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เนื่องวันคล
( จำนวน 5 รูป / ดู 878 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร
( จำนวน 15 รูป / ดู 1511 ครั้ง )