ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม

สอบนักธรรมชั้นตรี อบวันที่ 29 - 30 กันยายน, 1 - 2 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
( จำนวน 10 รูป / ดู 289 ครั้ง )
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพ
( จำนวน 11 รูป / ดู 347 ครั้ง )
สามเณรรับทุนการศึกษาจากพระอาจารย์สมเกียรติ ฐิตวํโส กรรมการโรงเรียน เทอม 1/2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 613 ครั้ง )
ประมวลภาพไปเวลา 08.00 น. คณะครู นักเรียน คุณจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ เด
( จำนวน 20 รูป / ดู 1041 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญถวาย เพลพระ-สามเณร ในวัน อังคารที่ 13 กันยายน 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 1180 ครั้ง )
ประมวลภาพการนิเทศ ประเมินผลของประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1
( จำนวน 11 รูป / ดู 567 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญถวาย เพลพระ-สามเณร ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 1180 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 1128 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 515 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 515 ครั้ง )
ประมวลภาพแข่งขัน กิจกรรมวันแม่ วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 936 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 922 ครั้ง )