ภาพกิจกรรม

พระอาจารย์สมเกียรติ ถวายทุนการศึกษาสามเณรที่มีผลดีเยี่ยม
( จำนวน 14 รูป / ดู 683 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "บ้านพลังบุญ"
( จำนวน 14 รูป / ดู 590 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "กลุ่มเสบียงบุญ" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวาย
( จำนวน 13 รูป / ดู 611 ครั้ง )
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 27 รูป / ดู 959 ครั้ง )
คุณโยมจิ๊บ คีตภัทร อันติมานนท์ ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เนื่องวันคล
( จำนวน 5 รูป / ดู 607 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร
( จำนวน 15 รูป / ดู 1006 ครั้ง )
ถวายเพลโดยคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 13 รูป / ดู 533 ครั้ง )
ภาพถ่ายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 12 รูป / ดู 864 ครั้ง )
ถวายเพลโดยโรงทานครูสมาธิรุ่น๔๐ เสาร์-อาทิตย์
( จำนวน 14 รูป / ดู 312 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 15 รูป / ดู 823 ครั้ง )
สอบนักธรรมชั้นโท-นักธรรมชั้นเอก ประจำปี 2563
( จำนวน 12 รูป / ดู 1051 ครั้ง )
พิธีถวายมุทิตาสักการะ
( จำนวน 23 รูป / ดู 1024 ครั้ง )