ภาพกิจกรรม
ถวายเพลโดยคณะศรัทธาญาติโยม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลขออนุโมทนาบุญร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
ทั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนให้สามเณรมีกำลังกายและกำลังใจในการเรียน ขอให้ผลบุญในการถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ ขอเจ้าภาพทุกท่านมีสุขภาพพาลานมัยที่แข็งแรง เป็นแรงสนับสนุนในพุทธศาสนาสืบต่อไป...อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2563,15:05   อ่าน 865 ครั้ง