ภาพกิจกรรม
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "บ้านพลังบุญ"
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
"บ้านพลังบุญ" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
รายการอาหาร
ทั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนให้สามเณรมีกำลังกายและกำลังใจในการเรียน ขอให้ผลบุญในการถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ ขอเจ้าภาพทุกท่านมีสุขภาพพาลานมัยที่แข็งแรง เป็นแรงสนับสนุนในพุทธศาสนาสืบต่อไป...อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,12:27   อ่าน 855 ครั้ง